ลงทะเบียน
เพื่อแจ้งปัญหา
Username
Password
V.1 Since 12.01.2015
Virus Computer Tech \ Network & Internet
การป้องกันช่องโหว่จากโปรแกรม Internet Explorer (IE) (CVE-2013-3893)
คู่มือการ map drive สาหรับผู้ใช้งานเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การขอเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับกรณีที่ลืมรหัสผ่าน / รหัสผู้ใช้หมดอายุ
คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สปข.)
Tech \ Wifi Tech \ Software
การตั้งค่าระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับการใช้งานแบบ 802.1x (SSID: ENGR_Staff) สำหรับ Windows 7
วิธีการลบ User Account ใน Windows 7/8 และวิธีแก้ไขหลังลบ Folder User ผิดวิธี
Tech \ Printer \ Photocopy